فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1593. تفاوت غیرتمندی زن و مرد

غیرة المرأة کفر، و غیرة الرجل ایمان.
غیرت زن کفرآور و غیرت مرد نشانه ایمان اوست. (1588)

1594. اندازه غیرت مرد

قدر الرجل علی قدر همته، و صدقة علی مروءته، و شجاعته علی قدر أنفته، و عفته علی قدر غیرته .
ارزش هر مردی به اندازه همت اوست و راستگویی اش به اندازه مروت و مردانگی او و شجاعت و دلاوری اش به اندازه غیرت منشی و عفت و پاکدامنی اش به اندازه غیرتمندی او است. (1589)

1595. خصلت های خوب زنان

خیار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو، و الجبن، و البخل؛ فاذا کانت المرأة مزهوة لم تمکن من نفسها، و اذا کانت بخیلة حفظت مالها و مال بعلها، و اذا کانت جبانة فرقت من کل شی ء یعرض لها .
خصلت های خوب زنان، خصلت های بد مردان است، مانند: تکبر، ترس و بخل؛ زیرا هرگاه زنی متکبر باشد بیگانه را به خود راه نمی دهد و اگر بخیل باشد مال خود و همسرش را حفظ می کند و اگر ترسو باشد از هر چیز که به آبرویش صدمه بزند فاصله می گیرد. (1590)