فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1592. هدف تعصب

فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار، و الوفاء بالذمام، و الطاعة للبر و المعصیة للکبر... .
تعصب های شما برای تحقق صفات ارزشمند، حفظ حقوق همسایگان، وفای به پیمان ها، اطاعت از نیکی ها، سرپیچی از تکبر و... باشد. (1587)

1593. تفاوت غیرتمندی زن و مرد

غیرة المرأة کفر، و غیرة الرجل ایمان.
غیرت زن کفرآور و غیرت مرد نشانه ایمان اوست. (1588)

1594. اندازه غیرت مرد

قدر الرجل علی قدر همته، و صدقة علی مروءته، و شجاعته علی قدر أنفته، و عفته علی قدر غیرته .
ارزش هر مردی به اندازه همت اوست و راستگویی اش به اندازه مروت و مردانگی او و شجاعت و دلاوری اش به اندازه غیرت منشی و عفت و پاکدامنی اش به اندازه غیرتمندی او است. (1589)