فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1575. ثواب گفتار

انما الاجر فی القول باللسان، و العمل بالایدی و الاقدام .
همانا اجر و ثواب در گفتار با زبان و کردار با دست ها و پاهاست. (1570)

1576. مؤثرتر از یورش

رب قول أنفذ من صول.
بسا گفتاری که مؤثرتر از یورش است. (1571)

1577. پرهیز از سخن ناپسند

من أسرع الی الناس بما یکرهون، قالوا فیه بما لا یعلمون .
آن کس که در گفتن سخنان ناپسند به مردم که باعث رنجش آن ها است پروا نکند، در مورد او چیزهایی گویند که نمی دانند. (1572)