فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1465. بزرگی و پرهیزکاری

لا کرم کالتقوی.
هیچ بزرگی و ارجمندی به پای پرهیزگاری نرسد. (1460)

1466. نشانه ایمان

الایمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک، علی الکذب حیث ینفعک، و الا یکون فی حدیثک فضل عن عملک، و أن تتقی الله فی حدیث غیرک .
نشانه ایمان آن است که راستگویی را در آن جا که به زیان توست به دروغ گویی که به سود توست برگزینی، بیش از آن چه عمل می کنی نگویی و در نقل حدیث از دیگران تقوای الهی را منظور داری. (1461)

1467. عمل در درگاه خداوند

لا یقل عمل مع التقوی، و کیف یقل ما یتقبل ؟
هیچ کاری که باتقوا همراه است کم محسوب نشود، چگونه می توان کم شمرد آن عملی که قبول درگاه حق شده است؟ (1462)