فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1462. جلوگیری از سقوط در مهلکه

الزهد ثروة، و الورع جنة.
زهد ثروت، و پرهیزگاری سپر (از سقوط در مهلکه ها) است. (1457)

1463. انسان پارسا

قال علیه السلام لهمام فی وصف المتقین: أرادتهم الدنیا فلم یریدوها .
به همام در توصیف پرهیزگاران می فرماید: دنیا آنان را خواست، اما آنان دنیا را نخواستند. (1458)

1464. سرور اخلاق

التقی رئیس الاخلاق.
پرهیزگاری، سرور و رئیس اخلاق است. (1459)