فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1441. پرهیزگاران چگونه اند؟

المتقون فیها (فی الدنیا) هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب، و ملبسهم الاقتصاد، و مشیهم التواضع .
پرهیزگاران در دنیا اهل فضایل اند، گفتارشان راست و لباسشان متوسط و راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است. (1436)

1442. تقوای الهی را پیشه کن

أوصیکم بتقوی الله... أیقضوا بها نومکم، و اقطعوا بها یومکم .
شما را به تقوای الهی سفارش می کنم... باتقوا خواب خود را به بیداری بدل کنید و روز خود را با آن به پایان رسانید. (1437)

1443. ترس از خدا

کل خوف محقق - الا خوف الله - فانه معلول... ان هو خاف عبدا من عبیده؛ أعطاه من خوفه ما لا یعطی ربه، فجعل خوفه من العباد نقدا، و خوفه من خالقه ضمارا و وعدا .
هر ترسی حقیقی است جز ترس از خدا که بیمار و آفت زده است... اگر کسی از بنده ای از بندگان خدا بترسد، آثار ترس در رفتار او آشکار می شود، اما در برابر پروردگار خود چنین نیست، پس او ترس از بندگان را نقد می شمارد و ترس از آفریدگار را نسیه و وعده. (1438)