فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1440. وصف پرهیزگاران

... ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین، و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین .
در وصف پرهیزگاران می فرماید: اگر در میان غافلان باشد از شما یادکنندگان خدا قلمداد می شود و اگر در میان یادکنندگان خدا باشد، در زمره غافلان نوشته نمی شود.
(که به زبان ذکر گویند و به دل از خدا غافل باشند.) (1435)

1441. پرهیزگاران چگونه اند؟

المتقون فیها (فی الدنیا) هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب، و ملبسهم الاقتصاد، و مشیهم التواضع .
پرهیزگاران در دنیا اهل فضایل اند، گفتارشان راست و لباسشان متوسط و راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است. (1436)

1442. تقوای الهی را پیشه کن

أوصیکم بتقوی الله... أیقضوا بها نومکم، و اقطعوا بها یومکم .
شما را به تقوای الهی سفارش می کنم... باتقوا خواب خود را به بیداری بدل کنید و روز خود را با آن به پایان رسانید. (1437)