فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1433. تقوا کلید هر در بسته

ان تقوی الله مفتاح سداد، و ذخیرة معاد، و عتق من کل ملکة، و نجاة من کل هلکة .
همانا تقوای الهی، کلید هر در بسته و ذخیره آخرت و سبب آزادی از هر بردگی و نجات از هر هلاکتی است. (1428)

1434. تعالی بخشیدن به روح

أسهروا عیونکم، و أضمرو بطونکم، و استعملوا أقدامکم، و أنفقوا أموالکم، و خذوا من أجسادکم فجودوا بها علی أنفسکم، و لا تبخلوا بها عنها .
چشمانتان را شب ها بیدار دارید و شکم هایتان را گرسنه و لاغر و پاهایتان را به کار گیرید و اموالتان را انفاق کنید و از جسم هایتان بگیرید و به جان هایتان ببخشید و از این کار بخل و دریغ نورزید. (1429)

1435. تقوای اولیاءالله

ان تقوای حمت أولیاءالله محارمه و ألزمت قلوبهم مخافته، حتی أسهرت لیالیهم، و أظمأت هواجرهم .
همانا تقوای الهی اولیای خدا را از حرام های او بازداشته و ترس از او در دلهایشان جای داده، چندان که آنان در شب ها بیدار (برای عبادت) و در روزهای داغ تشنه (به روزه) نگه داشته است. (1430)