فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1427. بهترین بزرگواری

لا کرم کالتقوی.
هیچ بزرگواری، مثل تقوا نیست. (1422)

1428. تقوی بورزید!

اتق الله الذی نفعکم بموعظته، و وعظکم، برسالته، و امتن علیکم بنعمته. فعبدوا أنفسکم لعبادته، و اخرجوا الیه من حق طاعته .
تقوا بورزید برای خدا، که شما را با پند خود منفعت داد و با رسالت پیامبرش شما را نصیحت نمود و با نعمتش به شما احسان فرمود، نفس خود را برای عبادت خداوندی رام و مطیع بسازید و حرکت کنید به سوی خداوند با اطاعتی که شایسته او است. (1423)

1429. تقوای الهی در تمام موارد

اتقوا الله فی عباده و بلاده، فانکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم .
تقوای الهی را درباره بندگان خدا و شهرها رعایت کنید؛ زیرا حتی درباره ساختمان ها و حیوانات از شما سؤال خواهد شد. (1424)