فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1403. حالات زاهدین در دنیا

ان الزاهدین فی الدنیا، تبکی قلوبهم و ضحکوا. و یشتد حزنهم و ان فرحوا .
همانا دل های پارسایان در این دنیا می گرید، اگر چه بخندند، و اندوه آنان سخت می شود اگر چه شادمان باشند. (1398)

1404. امنیت در ترس

من خاف أمن.
آن که ترسید در امان است. (1399)

1405. حقیقت زهد

الزهد کله بین کلمتین من القرآن: قال الله سبحانه (لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، و لا تفرحوا بما آتاکم) و من لم یأس علی الماضی، و لم یفرح بالاتی، فقد أخذ الزهد بطرفیه .
تمام زهد در دو جمله از قرآن آمده است، خداوند می فرماید: نسبت به آن چه از دست می دهید تأسف نخورید و بر آن چه به دست می آورید شادمان نباشید و کسی که غم گذشته نخورد و از آینده خوشحال نشود، هر دو جانب زهد را در اختیار گرفته است. (کنایه از این که حقیقت زهد ترک تمام وابستگی های گذشته و آینده است.) (1400)