فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1376. عوامل ریاضت

و ان ظنت الرعیة بک حیفا فأصحر لهم بعذرک، و اعدل عنک ظنونهم باصحارکت فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقا برعیتک .
در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: اگر مردم گمان بردند که در مورد ستمی مرتکب شده ای، دلیل کاری را که کرده ای برایشان توضیح بده و با توضیحات خود گمان آنان را از خود دور کن؛ زیرا که این کار هم مایه ریاضت و پرورش نفس خودت می باشد و هم نرمی با مردم است. (1371)

1377. کلید رنج

الرغبة مفتاح النصب.
دنیاخواهی کلید رنج است. (1372)

1378. راه شناسایی نیکوکاران

انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده، فلیکن أحب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح .
مردمان نیکوکار را از سخنانی می توان شناخت که خداوند درباره آنان بر زبان بندگان خویش جاری می سازد، بنابراین، باید دوست داشتنی ترین اندوخته برای تو اندوخته کار نیک باشد. (1373)