فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش ششم: زهد و زاهد

1376. عوامل ریاضت

و ان ظنت الرعیة بک حیفا فأصحر لهم بعذرک، و اعدل عنک ظنونهم باصحارکت فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقا برعیتک .
در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: اگر مردم گمان بردند که در مورد ستمی مرتکب شده ای، دلیل کاری را که کرده ای برایشان توضیح بده و با توضیحات خود گمان آنان را از خود دور کن؛ زیرا که این کار هم مایه ریاضت و پرورش نفس خودت می باشد و هم نرمی با مردم است. (1371)

1377. کلید رنج

الرغبة مفتاح النصب.
دنیاخواهی کلید رنج است. (1372)