فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش پنجم: قناعت

1361. ثروت بی پایان

القناعة مال لا ینفذ.
قناعت ثروتی است بی پایان. (1356)

1362. رحمت خدا بر قناعت پیشگان

فی ذکر خباب بن الارت -: یرحم الله خباب بن الارت فلقد أسلم راغبا و هاجر طائعا؛ و قنع بالکفاف، و رضی عن الله، و عاش مجاهدا .
امام علیه السلام در یادی که از خباب کرد، فرمود: خدا خباب بن ارت را رحمت کند که هر آینه و به تحقیق، با میل و رغبت اسلام آورد و با فرمانبری و علاقه هجرت کرد، به آنچه کفایت زندگی او را می کرد قانع بود، از خدا (و آن چه برای او خواسته بود) خشنودی داشت و همواره مجاهد زیست. (1357)