فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1350. لغزش ها و علت ها

لکل ضلة علة، و لکل ناکث شبهة
برای هر لغزشی علت و برای هر عهدشکنی بهانه ای است. (1345)

1351. وفا به پیمان الهی

الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله، و الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله .
وفا با پیمان شکنان، پیمان شکنی است در نزد خدا و پیمان شکنی با پیمان شکنان، وفاداری است در نزد خدا. (1346)

1352. امین مشمار!

لا تأمنن ملولا.
شخص به ستوه آمده و رنجیده را امین مشمار. (1347)