فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1337. صبر بزرگان

ان صبرت صبر الاکارم، و الا سلوت سلو البهائم .
اگر همچون بزرگواران صبر کنی (چه بهتر) وگرنه همچون ستوران (رنج را) فراموش خواهی کرد. (1332)

1338. توصیه به صبر

ان ابتلیتم فاصبروا؛ فان العاقبة للمتقین.
اگر گرفتار شدید صبر کنید که سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است. (1333)

1339. بردبار حقیقی

حلما قد ذهبت أصغانهم.
(مردگان) بردباران اند و کینه های آنان از میان رفته است. (1334)