فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1335. حلم و زندگی با مردم

من حلم لم یفرط فی أمره، و عاش فی الناس حمیدا
کسی که بردبار باشد در کار خود کوتاهی نکند، و در میان مردم خوش نام زندگی خواهد کند. (1330)

1336. مصیبت و شکایت به خلق

من أصبح یشکو مصیبة نزلت به، فقد أصبح یشکو ربه .
هر کس از مصیبتی که به او وارد شده به خلق شکایت برد، محققا از پروردگار خود شاکی است. (1331)

1337. صبر بزرگان

ان صبرت صبر الاکارم، و الا سلوت سلو البهائم .
اگر همچون بزرگواران صبر کنی (چه بهتر) وگرنه همچون ستوران (رنج را) فراموش خواهی کرد. (1332)