فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بر شما باد به صبر و شکیبایی؛ زیرا صبر برای ایمان چون سر است برای تن، تنی که سر ندارد هیچ خیری ندارد، ایمان بی صبر هم هیچ فایده ای ندارد.(1322) 1328. دهان بند بی خرد

الحلم فدام السفیه.
بردباری، دهان بند بی خرد است. (1323)

1329. صبر و دلیری

الصبر شجاعة.
صبر، شجاعت و دلیری است. (1324)

1330. فضیلت حلم

الحلم عشیرة.
حلم و بردباری، قوم و عشیره است. (1325)