فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1327. ایمان و صبر

علیکم بالصبر! فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، و لا خیر فی جسد لا رأس معه، و لا فی ایمان لا صبر معه .

بر شما باد به صبر و شکیبایی؛ زیرا صبر برای ایمان چون سر است برای تن، تنی که سر ندارد هیچ خیری ندارد، ایمان بی صبر هم هیچ فایده ای ندارد.(1322) 1328. دهان بند بی خرد

الحلم فدام السفیه.
بردباری، دهان بند بی خرد است. (1323)

1329. صبر و دلیری

الصبر شجاعة.
صبر، شجاعت و دلیری است. (1324)