فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1324. صبر و ظفر

لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.
فرد صبوری پیروزی را از دست ندهد گرچه به دستش رسد. (1319)

1325. نتیجه حلم

أول عوض الحلیم من حلمه، أن الناس أنصاره علی الجاهل .
اولین نتیجه ای که آدم حلیم از بردباری خود به دست می آورد، این است که مردم یاوران اویند در برابر نادان. (1320)

1326. از پایه های ایمان

الصبر منها علی أربع شعب: علی الشوق و الشفق، و الزهد، و الترقب: فمن اشتاق الی الجنة سلا عن الشهوات؛ و من أشفق من النار اجتنب المحرمات؛ و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات؛ و من ارتقب الموت سارع الی الخیرات
صبر از پایه های ایمان است و بر چهار شعبه است: اشتیاق، ترس، زهد و انتظار، هر کس مشتاق بهشت است، از شهوات و خواهش های نفسانی به دور است و هر کس از آتش دوزخ بهراسد از محرمات دوری کند، هر کس در دنیا زهد ورزد مصیبت ها را سبک شمرد، هر کس که منتظر مرگ باشد به سوی نیکی ها بشتابد. (1321)