فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1314. بی صبری در تدفین پیامبر (ص)

و قال علیه السلام هو یدفن النبی صلی الله علیه و آله: ان الصبر لجمیل الا عنک، و ان الجزع لقبیح الا علیک. و ان المصاب بک لجلیل، و انه قبلک و بعدک لجلل .
امام علی در هنگام خاکسپاری پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
شکیبایی زیباست، جز در برابر فقدان تو و بی تابی کردن زشت است، مگر بر غم از دست دادن تو، مصیبت رحلت تو بس بزرگ است و هر مصیبت دیگری، پیش از تو و پس از تو، خرد و ناچیز باشد. (1309)

1315. صاحب صبری عظیم

من خطبته الشقشقیة -: طفقت أرتئی بین أن أصول بید جذاء أو أصبر علی طخیة عمیاء... فرأیت أن الصبر علی هاتا أحجی، فصبرت و فی العین قذی، و فی الحلق شجا... فصبرت علی طول المدة، و شدة المحنة .
در خطبه شقشقیه، می فرماید: با خود اندیشیدم که آیا با دست تنها حمله کنم یا آن که بر شر این تیرگی شکیبا باشم... دیدم که صبر در این جا خردمندانه تر است. پس صبر کردم در حالی که گویا در چشمانم خاشاک و در گلویم استخوانی است... در این مدت دراز و در این شدت غم و محنت صبر کردم. (1310)

1316. آن چه بردباری می آورد

الحلم و الاناة توأمان ینتجهما علو الهمة.
بردباری و وقار دو همزادند که مولود بلندهمتی هستند. (1311)