فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1310. امتحان الهی

من آتاه الله مالا فلیصل به القرابة... و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب .
هر که خداوند به او ثروتی دهد، باید به خویشاوندان خود رسیدگی کند... و در راه ادای حقوق (مالی خود) و مصایب و گرفتاری ها، خود را به صبر وادارد. (1305)

1311. صبر علی (ع)

عند مسیر أصحاب الجمل الی البصرة -: ان هؤلاء قد تمالاوا علی سخطة امارتی، و سأصبر ما لم أخف علی جماعتکم .
در زمانی که اصحاب جمل به سوی بصره حرکت کردند فرمود: اینان به خاطر ناخشنودی از خلافت من گرد هم آمده اند. اما من تا زمانی که برای اجتماع شما خطری حس نکنم، از خود صبر نشان می دهم. (1306)

1312. ارزش ایمان

علیکم بالصبر؛ فان من الایمان کالراس من الجسد، و لا خیر فی جسد لا رأس معه، و لا فی ایمان لا صبر معه .
بر شما باد که صبر و بردباری پیشه کنید؛ زیرا همان گونه که سر، نشانه حیات بدن است، صبر نیز دلیل ایمان است، و بدنی که سر در آن نباشد خیر و حیات در آن نیست و ایمانی که توأم با صبر نباشد ارزشی ندارد. (1307)