فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1309. دستاوردهای بردباری

بالحلم عن السفیه تکثر الانصار علیه.
بردباری کردن در برابر نادان یاران انسان را بر ضد او زیاد می کند. (1304)

1310. امتحان الهی

من آتاه الله مالا فلیصل به القرابة... و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب .
هر که خداوند به او ثروتی دهد، باید به خویشاوندان خود رسیدگی کند... و در راه ادای حقوق (مالی خود) و مصایب و گرفتاری ها، خود را به صبر وادارد. (1305)

1311. صبر علی (ع)

عند مسیر أصحاب الجمل الی البصرة -: ان هؤلاء قد تمالاوا علی سخطة امارتی، و سأصبر ما لم أخف علی جماعتکم .
در زمانی که اصحاب جمل به سوی بصره حرکت کردند فرمود: اینان به خاطر ناخشنودی از خلافت من گرد هم آمده اند. اما من تا زمانی که برای اجتماع شما خطری حس نکنم، از خود صبر نشان می دهم. (1306)