فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1308. مایه شادی و شکر

... فقلت علیه السلام یا رسول الله! أولیس قد قلت لی یوم أحد حیث استشهد من المسلمین، و حیزت عنی الشهادة فشق ذلک علی، فقلت لی: أبشر فان الشهادة من ورائک؟ فقال لی: ان ذلک لکذلک، فکیف صبرک اذن؟ فقلت: یا رسول الله! لیس هذا من مواطن الصبر، و لکن من مواطن البشری و الشکر .
عرض کردم: یا رسول خدا! مگر در روز احد که تعدادی از مسلمانان شهید شدند من از شهادت محروم ماندم و این امر بر من گران آمد به من نفرمودی: مژده باد تو را که در آینده به شهادت خواهی رسید؟ رسول خدا به من فرمود: همین طور است.
در آن صورت صبر تو چگونه خواهد بود؟ عرض کردم: ای رسول خدا! این جا جای صبر نیست، بلکه جای شادی و شکر است! (1303)

1309. دستاوردهای بردباری

بالحلم عن السفیه تکثر الانصار علیه.
بردباری کردن در برابر نادان یاران انسان را بر ضد او زیاد می کند. (1304)

1310. امتحان الهی

من آتاه الله مالا فلیصل به القرابة... و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب .
هر که خداوند به او ثروتی دهد، باید به خویشاوندان خود رسیدگی کند... و در راه ادای حقوق (مالی خود) و مصایب و گرفتاری ها، خود را به صبر وادارد. (1305)