فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1305. نیکوترین خصلت

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام -: عود نفسک التصبر علی المکروه، و نعم الخلق التصبر فی الحق !
در سفارش به فرزند بزرگوار خود امام حسن علیه السلام می فرماید: خویشتن را به صبوری در برابر ناخوشایندها عادت ده، و نیکو خصلتی است صبوری کردن در راه حق. (1300)

1306. شکیبا در ناراحتی

ان ابتلیتم فاصبروا، فان العاقبة للمتقین
اگر (به رنج و ناراحتی) مبتلا شدید، شکیبا باشید که عاقبت (پیروزی) با پرهیزگاران است. (1301)

1307. پیشه شکیبایی

استعشروا الصبر فانه أدعی الی النصر.
شکیبایی را شعار خود سازید که به نصرت و پیروزی فراخواننده تر است.(1302)