فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1301. صبر وسیله نجات

رحم الله امرا سمع حکما فوعی، ودعی الی رشاد فدنا... و کذب مناه. جعل الصبر مطیة نجاته .
خداوند بیامرزد کسی را که سخن حکیمانه بشنود و آن را فرا گیرد و به جانب حق هدایت شود و آن را بپذیرد... و آرزوهای نا به جا را تکذیب کند و صبر را وسیله نجات خویش قرار دهد. (1296)

1302. دعا در مورد صبر

أخذ الله بقلوبنا و قلوبکم الی الحق، و ألهمنا و ایاکم الصبر
خداوند دل های ما و دل های شما را به سوی حق متوجه سازد و به ما و شما صبر الهام فرماید. (1297)

1303. دورکردن اندوه

اطرح عنک واردات الهموم بعزائم الصبر و حسن الیقین
اندوه ها را با صبری استوار و یقینی نیکو از خود دور کن. (1298)