فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

فصل پنجم: فضایل اخلاقی

بخش اول: صله رحم

1287. حق همسایه

قال علیه السلام عند وفاته: الله الله فی جیرانکم، فانهم وصیة نبیکم. ما زال یوصی بهم، حتی ظننا أنه سیورثهم .
در هنگام وفات خویش فرمود: خدارا خدارا! درباره همسایگانتان که آنان سفارش شده پیامبر شمایند. پیامبر صلی الله علیه و آله پیوسته درباره همسایگان سفارش می کرد چندان که گمان بردیم آن ها را ارث بر قرار خواهد داد. (1282)