فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1260. رضا و توفیق خداوندی

فی ختام کتابه الی قثم بن العباس -: وفقنا الله و ایاکم لمحابه
در پایان نامه خود به قثم بن عباس: خداوند ما و شما را به آنچه مورد رضای اوست توفیق دهاد. (1255)

1261. درددل امیرالمؤمنین (ع) با خدا

اللهم انا نشکو الیک غیبة نبینا، و کثرة عدونا، و تشتت أهوائنا
خداوندا! به تو از غیبت پیامبرمان و فراوانی دشمنان و پراکندگی خواسته هایمان شکایت می کنیم. (1256)

1262. طلب بخشش

اللهم اغفرلی ما تقربت به الیک بلسانی، ثم خالفه قلبی
بارالها! بر من ببخشا آن چه را که به وسیله زبانم بر تو تقرب جستم، سپس قلبم یا کاری که بر زبانم کرده بود مخالفت نمود. (1257)