فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هفتم: دعاهای امام علی (ع)

1256. پناه بر خدا از انحراف

اللهم انا نعوذ بک أن نذهب عن قولک، أو أن نفتتن عن دینک
بارخدایا! به تو پناه می بریم که از گفتارت روی گردانیم، یا از دینت منحرف شویم. (1251)

1257. نیانیش حضرت علی (ع)

اللهم انی اعوذ بک أن أفتقر فی غناک، أو أضل فی هداک، أو أضام فی سلطانک، أو أضطهد و الامر لک !
بارخدایا! به تو پناه می برم از این که با وجود توانگری تو، من تهیدست باشم، یا با وجود هدایتگری،، در گمراهی به سر برم، یا با آن که قدرت و پادشاهی از آن توست، به من ستم شود، یا با آن که زمام اختیار امور در دست توست، من مقهور و خوار گردم. (1252)