نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1250. دفع بلا با دعا

ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء
امواج بلا را با دعا بازپس رانید. (1245)

1251. اخلاص در سؤال

(قال لابنه الحسن علیه السلام): و أخلص فی المسألة لربک: فان بیده العطاء و الحرمان .
(به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود): در سؤال (حاجت) از پروردگارت اخلاص داشته باش؛ زیرا بخشش و محروم ساختن در دست اوست. (1246)

1252. نومیدنشدن از کندی اجابت

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام -: اعلم أن الذی بیده خزائن السموات و الارض قد أذن لک فی الدعا، و تکفل لک بالاجابة... فلا یقنطنک ابطاء اجابته فان العطیة علی قدر النیة .
امام علیه السلام در وصیت خویش به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمودند: بدان آن خداوندی که گنجینه های آسمان ها و زمین به دست او است به تو اجازه دعا داد و اجابت آن را به عهده گرفته است.
پس تأخیر اجابت دعایی که به بارگاه خداوند نموده ای، ناامیدت نسازد؛ زیرا عطای الهی به قدر نیت است. (1247)