فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1219. عمل به قرآن

أن الله تعالی أنزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. فخذوا نهج الخیر تهتدوا، و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا .
همانا خداوند سبحان کتابی را فرو فرستاد که هدایت کننده است و نیکی و بدی را در ان بیان فرموده است. پس راه خیر و نیکی را در پش گیرید تا هدایت شودید و از راه شر و بدی دوری کنید تا به سر منزل حق برسید. (1214)

بخش چهارم: توبه

1220. گریه بر گناهان

طوبی لمن لزم بیته، و أکل قوته و اشتغل بطاعة ربه، و بکی علی خطیئته، فکان من نفسه فی شغل، و الناس منه فی راحة! .
خوشا به حال کسی که پایبند خانه خود شود و غذای خود را بخورد و به اطاعت پروردگارش مشغول و بر گناهان خویش گریه کند، پس اوست که به کار خود مشغول، و مردم از او در آسایش اند. (1215)