فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1218. خدا را خدا را در قرآن

الله الله! أیها الناس! فیها استحفظکم من کتابه، و استود عکم من حقوقه، فان الله سبحانه لم یخلقکم عبثا .
خدا را، خدا را، ای مردم! به خدا توجه کنید! در ان چه رعایت آن را در کتاب خودش از شما خواسته است و در حقوقی که شما را امانتدار آن کرده است؛ زیرا خدواند سبحان شما را بیهوده نیافریده است. (1213)

1219. عمل به قرآن

أن الله تعالی أنزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. فخذوا نهج الخیر تهتدوا، و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا .
همانا خداوند سبحان کتابی را فرو فرستاد که هدایت کننده است و نیکی و بدی را در ان بیان فرموده است. پس راه خیر و نیکی را در پش گیرید تا هدایت شودید و از راه شر و بدی دوری کنید تا به سر منزل حق برسید. (1214)

بخش چهارم: توبه