فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1188. حق تلاوت

أین القوم الذین دعوا ألی الاسلام فقبلوه، و قرأوا القرآن فاحکموه .
کجا رفتند آن قومی که دعوت به اسلام شدند آن را پذیرفتند. قرآن را خواندند و با کمال قدرت و استقامت عمل کردند. (1183)

1189. نزول قرآن و فغان شیطان

أری نور الوحی و الرسالة، و أشم ریح النبوة، و لقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله .
من نور وحی و رسالت را می بینم و شمیم نبوت را می بویم، من آن گاه که وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، فغان شیطان را شنیدم. (1184)

1190. عدم اختلاف در قرآن

الله سبحانه یقول: ما فرطنا فی الکتاب من شی ء و فیه تبیان لکل شی ء و ذکر أن الکتاب یصدق بعضه بعضا و أنه لا اختلاف فیه فقال سبحانه: و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً .
خدای سبحان می فرماید: ما در این کتاب هیچ چیز را فرونگذاشتیم و در ان بیان همه چیز آمده است و یادآؤر شده که آیات قرآن یکدیگر را تصدیق می کنند و اختلاف و ناهمخوانی در آن وجود ندارد. خدای سبحان فرموده است: اگر از ناحیه غیر خدا بود، هر آینه در آن اختلاف زیادی می یافتند. (1185)