فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1180. قرآن را گرامی بدار!

یأتی علی الناس زمان لا یبقی فیهم من القرآن الا رسمه، و من الاسلام الا اسمه .
روزگاری برسد بر سر مردم که از قرآن جز رسمی نماند و از اسلام جز اسمی (1175)

1181. همراهی علی (ع) با قرآن

أن الکتاب لمعی، ما فارقته مذ صحبته .
همیشه کتاب خدا با من است، از زمانی که همراه آن بوده ام، هیچگاه جدانشده ام. (1176)

1182. عقاب استهزاء قرآن

من قرأ القرآن فمات، فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزواً .
کسی که قرآن خوانده سپس از دنیا رفته، وارد جهنم شود، او از کسانی است که آیات خدا را به تمسخر و استهزاء گرفته است. (1177)