فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1162. شفیعی مقبول

اعلموا! انه (القرآن) شافع مشفع، و قائل مصدق .
آگاه باشید! قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و گوینده ای است که سخنش تصدیق شد0. (1157)

1163. وسیله راه یابی

أن لکم علما فاهتدوا بعلمکم .
حتمی است که برای شما نشانه ای است با آن نشانه هدایت شوید! (1158)

1164. بهار دل

أن الله سبحانه لم یعظ أحدا بمثل هذا القران فانه حبل الله المتین، و سببه الامین، و فیه ربیع القلب، و ینابیع العلم، و ما للقلب جلاء غیره .
خدای سبحان هیچ کس را به چیزی چون قرآن اندرز نداده است، زیرا آن ریسمان استوار خداست و واسطه امین و درستکار اوست. در قران بهار دل است و چشمه های دانش و برای دل جز آن صیقلی وجود ندارد. (1159)