فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1143. اینگونه نزد خدا برو!

اخرجوا الی الله بما افترض علیکم من حقه، و بین لکم من وظائفه .
به ادی حقوقی که خداوند برای شما مقرر داشته است و با عمل به وظایفی که برای شما تبیین فرموده است به درگاه خدا بروید. (1138)

1144. سکوت معنی دار

أن الله افترض علیکم الفرائض، فلا تضیعوها... و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا، فلا تتکلفوها .
قطعی است که خداوند بر شما واجباتی مقرر فرموده است، پس آن ها را ضایع مسازید و در مورد اشیایی برای شما سکوت کرده و سخنی نفرموده است، این سکوت از فراموشی نبوده است، لذا خود را برای شناخت آن ها به مشقت نیاندازید. (1139)

1145. بر پایی حدود

فرض الله... أقامه الحدود اعظاما للمحارم .
بر پا داشتن خدود برای اهمیت دادن به حرام های خداست. (1140)