فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1141. امید ثواب و عقاب

من کتاب له الی الاسود بن قطبة صاحب جند حلوان -: و ابتذل نفسک فیما افترض الله علیک راجیآ ثوابه و متخوفا عقابه .
امام علی در نامه ای به اسود بن قطبه فرمانده لشکر حلوان چنین می نویسد: و خود را در راه انجام کارهای واجب به امید ثواب خدا و ترس از کیفرش فدا کن! (1136)

1142. نقش یقین در عبادت

قد سمع رجلا من الحروریة یتهجد و یقرا فقال: نوم علی یقین، خیر من صلاة فی شک! .
چون شنید که مردی از خوارج حروارء شب را به عبادت و قرائت قرآن به سر می برد، فرمود: خوابی که همراه با یقین (به حق باشد، بهتر از نمازی است که همراه با شک و تردید (در حق) بوده باشد. (1137)

1143. اینگونه نزد خدا برو!

اخرجوا الی الله بما افترض علیکم من حقه، و بین لکم من وظائفه .
به ادی حقوقی که خداوند برای شما مقرر داشته است و با عمل به وظایفی که برای شما تبیین فرموده است به درگاه خدا بروید. (1138)