فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1096. پرهیز از کوتاهی در کار

أن الله سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس عند تفریط العجزة
خداوند سبحان اطاعت را غنیمت هوشیاران خردمند قرار داده در آن هنگام که مردم ناتوان قصور نمایند. (1091)

1097. بهترین ذکر

أفیضوا فی ذکر الله فأنه أحسن الذکر و ارغبوا فیما وعد المتقین فان وعده أصدق الوعد
در ذکر خداوندی حرکت کنید که بهترین ذکر است و علاقه پیدا کنید به آنچه که خداوند متقیان را وعده فرموده است؛ زیرا وعده خداوندی راست ترین و عده ها است. (1092)

1098. جایگاه فرمانبرداران حق

أهل الطاعة فأثابهم بجواره، و خلدهم فی داره، حیث لا یظعن النزال، و لا تتغیر بهم الحال، و لا تنوبهم الافزاع، و لا تنالهم الاسقام
خدا به فرمانبرداران با قرار دادنشان در کنار رحمت و پناه خود پاداش می دهد و آنان را در سرای خود، (سرایی که برای اهل طاعت آماده ساخت یعنی بهشت) جاودانه ساکن می سازد، سرایی که فرود آیندگان در آن به جای دیگری کوچ نمی کنند و حالشان دگرگون نمی گردد. هیچ گونه بیمی به آنان راه نمی یابد و هیچ نوع بیماری به ایشان نمی رسد. (1093)