فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1090. شناساندن پروردگار

بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله، بالحق لیخرج عباده من عبادة الاوثان ألی عبادته، و من طاعة الشیطان ألی طاعته
خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به راستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بت ها باز داشته و به عبادت او سوق دهد و آن ها را از اطاعت شیطان به فرمانبرداری از حق وادارد. (1085)

1091. موجبات خشنودی خدا

هیهات! لا یخدع الله عن جنته، و لا تنال مرضاته ألا بطاعته
هیهات! بخشش خدا را با فریب نمی توان از او گرفت و خشنودی او جز با طاعتش به دست نیاید. (1086)

1092. نهایت خشنودی خدا

أوصاکم بالتقوی و جعلها منتهی رضاه و حاجته من خلقه
خداوند شما را به پرهیزگاری سفارش کرد و آن را منتهای خشنودی خود و خواسته اش از بندگان خویش قرار داد. (1087)