فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1089. بزرگ ترین حسرت در قیامت

أن أعظم الحسرات یوم القیامة حسرة رجل کسب مالا فی غیر طاعة الله، فورثه رجل فأنفقه فی طاعة الله سبحانه، فدخل به الجنة، و دخل الاول به النار
بزرگ ترین حسرت در روز قیامت، حسرت کسی است که ثروتی را از راه نامشروع به دست آورده و مردی آن را به ارث برده و در راه اطاعت خدا صرف کرده و به بهشت رفته و آن اولی به خاطر همان مال به دوزخ رفته. (1084)

1090. شناساندن پروردگار

بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله، بالحق لیخرج عباده من عبادة الاوثان ألی عبادته، و من طاعة الشیطان ألی طاعته
خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را به راستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بت ها باز داشته و به عبادت او سوق دهد و آن ها را از اطاعت شیطان به فرمانبرداری از حق وادارد. (1085)

1091. موجبات خشنودی خدا

هیهات! لا یخدع الله عن جنته، و لا تنال مرضاته ألا بطاعته
هیهات! بخشش خدا را با فریب نمی توان از او گرفت و خشنودی او جز با طاعتش به دست نیاید. (1086)