فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1086. سفارش علی علیه السلام به فرزندش

(لا بنه الحسن علیه السلام:) لا تخلفن و راءک شیئا من الدنیا، فانک تخلفه لاحد رجلین: أما رجل عمل فیه بطاعة الله فسعد بما شقیت به، و اما رجل عمل فیه بمعصیة الله فشقی بما جمعت له؛ فکنت عونا له علی معصیته، و لیس أحد هذین حقیقا أن توثره علی نفسک
به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: از متاع دنیا چیزی برای خود باقی مگذار؛ چرا که آن را بریا یکی از این دو شخص می گذاری: یا کسی که آن را در اطاعت خدا صرف می کند و با آنچه تو به خاطرش بدبخت شدی، خوشبخت می شود. و یا کسی که آن را در معصیت خدا به کار گیرد و با آن بدبخت می گردد، پس تو یاور او شدی در گناهی که کرده، پس هیچ کدام از این؛ سزاوار نیستند که آن ها را بر خود مقدم داری و برای آن ها ارث گذاری. (1081)

1087. اطاعت بدون عذر

علیکم بطاعة من لا تعذرون بجهالته
بر شما باد به فرمانبرداری و اطاعت از کسی که در نشناختنش عذری ندارد.(1082)

1088. فرمانبرداری از خدا

استتموا نعم الله علیکم بالصبر علی طاعته، و المجانبة لمعصیته .با صبر و شکیبایی بر فرمانبرداری از خداوند، نعمت هایش را بر خود تمام کنید و از معصیت و نافرمانی اش کناره گیرید. (1083)