فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

فصل چهارم عبادت

بخش اول: اطاعت از خدا و غیر خدا

1. اطاعت از خدا

1083. فرمان خدا نیکوست

فی و صیته لابنه -: أنه (یعنی الله سبحانه) لم یأمرک الا بحسن، و لم ینهک ألا عن قبیح
در سفارش به فرزند خود، می فرماید: خدای سبحان تو را جز به آنچه نیکوست فرمان نداده و جز از آنچه زشت است، باز نداشته است. (1078)