فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1082. سرای درد

دار بالبلاء محفوفة، و بالغدر معروفة لا تدوم احوالها، ولا یسلم نزالها .
این جهان سرایی است پر از درد و رنج، به مکر و خیانت و نادرستی معروف که همیشه بر یک حال باقی نمی ماند و ساکنانش جان سالم به در نمی برند. (1077)

فصل چهارم عبادت

بخش اول: اطاعت از خدا و غیر خدا

1. اطاعت از خدا