فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1076. حذر از دنیا

أحذر کم الدنیا، فانها حلوة خصرة، حفت بالشهوات
شما را از دنیا برحذر می دارم؛ زیرا آن شیرین و با طروات است و پوشیده در خواهش های نفسانی است. (1071)

1077. دنیا فانی است!

غرارة غرور ما فیها، فانیة، فان من علیها لا خیر فی شی ء من أزوادها الا التقوی
دنیا بس فریبنده است و هر آنچه در ان است فریب باشد، نابود شدنی است و هر که در آن می زید فانی می شود، در هیچ یک از توشه های آن خیر و خوبی نیست مگر در توشه تقوا (1072)

1078. سخن علی علیه السلام در وصف دنیا

حکم عل مکثر منها بالفاقة، و أعین من غنی عنها بالراحة
فزونخواه دنیا، محکوم به نیازمندی و درویشی است و کسی که از آن بی نیازی جوید، آسایش یارش باشد. (1073)