فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1047. لغزشگاه های دنیا

من وطی دحضک زلق، و من رکب لججک غرق، و من ازور عن حبائلک وفق
هیهات! هر کس که به لغزشگاه تو (دنیا) قدم گذاشت لغزید و هر کس که به دریاهی تو فرو رفت غرق گشت و هر کس که از تو رها شد، توفیق یافت. (1042)

1048. مهمانی موقت

أنکم - و ما تأملون من هذه الدنیا - أثویاء موجلون
همانا شماو آرزوهای شما در این دنیا، میهمانانی موقت هستید. (1043)

1049. مقاسه بهره دنیوی و اخروی

ما المغرور الذی ظفر من الدنیا باعلی همته کالاخر الذی ظفر من الاخرة بادنی سهمته
شخص فریب خورده ای که با عالی ترین همتش بر دنیا پیروز شده است، مانند کسی دیگری نیست که از آخرت به مقدرا نصیب خود دست یافته است. (1044)