فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1045. مهرورزی با دنیا

أقبلوا علی جیفة قد افتضحوا بأکلها، و اصطلحوا علی حبها
به مرداری روی آوردند که با خوردن آن رسوا شدند و بر سر دوستی و عشق به آن با یکدیگر سازش کردند. (1040)

1046. وصف دنیا از دیدگاه امام (ع)

قال له علیه السلام رجل -: صف لنا الدنیا!
فقال علیه السلام -: ما أصف من دار أولها عناء، و آخرها فناء! فی حلالها حساب، و ف حرامها عقاب. من استغنی فیها فتن، و من افتقر فیها حزن .
شخصی به امام علیه السلام گفت: دنیا را برایم وصف کن!
فرمود: چگونه برایت توصیف کنم منزلی را که آغازش سختی و پایانش فنا ونیستی است، در حلال آن حساب و در حرامش عقاب است، سالمش در امان و بیمارش پشیمان است، ثروتمندش فریب خورده و فقیر و تهیدستش غمگین گردد. (1041)

1047. لغزشگاه های دنیا

من وطی دحضک زلق، و من رکب لججک غرق، و من ازور عن حبائلک وفق
هیهات! هر کس که به لغزشگاه تو (دنیا) قدم گذاشت لغزید و هر کس که به دریاهی تو فرو رفت غرق گشت و هر کس که از تو رها شد، توفیق یافت. (1042)