فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1044. پرهیز از دلبستگی به دنیا

کان لی فیما مضی اخ فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه
در گذشته برادری دینی داشتم که ناچیزی دنیا در نگاهش، او را در نظرم بزرگ کرده بود. (1039)

1045. مهرورزی با دنیا

أقبلوا علی جیفة قد افتضحوا بأکلها، و اصطلحوا علی حبها
به مرداری روی آوردند که با خوردن آن رسوا شدند و بر سر دوستی و عشق به آن با یکدیگر سازش کردند. (1040)

1046. وصف دنیا از دیدگاه امام (ع)

قال له علیه السلام رجل -: صف لنا الدنیا!
فقال علیه السلام -: ما أصف من دار أولها عناء، و آخرها فناء! فی حلالها حساب، و ف حرامها عقاب. من استغنی فیها فتن، و من افتقر فیها حزن .
شخصی به امام علیه السلام گفت: دنیا را برایم وصف کن!
فرمود: چگونه برایت توصیف کنم منزلی را که آغازش سختی و پایانش فنا ونیستی است، در حلال آن حساب و در حرامش عقاب است، سالمش در امان و بیمارش پشیمان است، ثروتمندش فریب خورده و فقیر و تهیدستش غمگین گردد. (1041)