فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1035. پاداش برای اولیاء عذاب برای دشمنان

لم یرضها ثواباً الاولیائه، و لا عقابا لاعدائه
خداوند به این دنیا به عنوان پاداش برای اولیاء خود و عذابی برای دشمنان خود راضی نشده است. (1030)

1036. دنیای نیرنگباز

فاحذروا الدنیا فانها غدارةُ عرارة خدوع
از رزق و برق دنیا برحذر باشید که غدار و گول زننده و نیز نگباز است. (1031)

1037. سرای خشم خدا

أقرب دار من سخط الله، و أبعدها من رضوان الله. فغضوا عنکم - عباد الله - غمومها و اشغالها لما قد أیقنتم به من فراقها و تصرف حالاتها
دنیا نزدیک ترین سرای است به خشم خدا و دورترین سرای از خشنودی خدا. پس ای بندگان خدا! از گرفتاری ها و اندوه های آن چشم فرو پوشید، پون از جدایی و دگرگونی های آن نیک آگاهید. (1032)