فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1034. دنیا در نظر دوستان و دشمنان خدا

لم یصفها الله تعالی لاولیائه، ولم یضن بها علی أعدائه
خداوند متعال این دنیا را برای اولیاء خود صاف (و بدون مشکلات) مقرر نفرموده و برای دشمنانش امساک از آن ننموده است. (1029)

1035. پاداش برای اولیاء عذاب برای دشمنان

لم یرضها ثواباً الاولیائه، و لا عقابا لاعدائه
خداوند به این دنیا به عنوان پاداش برای اولیاء خود و عذابی برای دشمنان خود راضی نشده است. (1030)

1036. دنیای نیرنگباز

فاحذروا الدنیا فانها غدارةُ عرارة خدوع
از رزق و برق دنیا برحذر باشید که غدار و گول زننده و نیز نگباز است. (1031)