نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1009. آرزو در دنیا

من جری فی عنان أمله عثر باجله
هر که با آرزو هم عنان شود به مرگ و نابودی رسد. (1004)

1010. توصیف دنیا خواهان

فی صفة أهل الدنیا -: نعم معقلة، و أخری مهملة، قد أضلت عقولها، و رکبت مجهولها
امام علی علیه السلام در توصیف دنیا خواهان می فرماید: چونان حیواناتی هستند برخی بسته و برخی رها، که خردهایشان را از دست داده اند و بیراهه می روند. (1005)

1011. زاد و توشه اخروی

أنما الدنیا منتهی بصر الاعمی، لا یبصر مما وراءها شیئاً، و البصیر ینفذها بصره، و یعلم أن الدار وراءها. فالبصیر منها شاخص، والا عمی ألیها شاخص، و البصیر منها متزود، و الاعمی لها متزود
دنیا نهایت دید کوردلان است، آنچه در پشت آن است نمی بیند (و توجه به آخرت ندراد) اما فرد بینا، دیدش در ان نفوذ می کند و می داند که آخرت در ورای آن است. پس کسی که چشم دلش باز است، در دنیا آماده کوچ است، اما کور دل، چشمش را به ان دوخته است. با این بیان افراد بینا از دنیا برای خود زاد و توشه بر می گیرند و کوردلان برای دنیا زاد و توشه می اندوزند. (1006)