فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

973. سفارش امام علیه السلام به فرزندش

(قال فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام) و امحض أخاک النصیحة، حسنة کانت أو قبیحة
(در وصیت به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود): نصیحت نیکت را برای برادرت مهیا ساز، خواه پند تو (تشویق به کار) نیک باشد یا (پرهیز از کار) بد. (968)

974. عوامل عبرت آموز

أن الامور اذا اشتبهت، اعتبر آخرها بأولها
به راستی، کارها، چون مشتبه گردد و انسان در سود و زیان و آثار و نتایج ان، دچار ابهام و سرگردانی شود انجام آن با آغازش، سنجیده می گردد. (969)

بخش چهارم: وصف فقر